1.
Schmidt A, Wegscheider A. Kollektive Interessenvertretung an Universitäten im Spannungsfeld betrieblicher Personalpolitik und Ansprüchen aus der Belegschaft. Momentum Quarterly [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 13];11(4):225-4. Available from: https://momentum-quarterly.org/momentum/article/view/4132