[1]
F. Laruffa, “Auf dem Weg zu einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition versus Capability-Ansatz”, Momentum Quarterly, vol. 7, no. 4, pp. 171–187, Dec. 2018, doi: 10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187.