Laruffa, F. (2018) “Auf dem Weg zu einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition versus Capability-Ansatz”, Momentum Quarterly, 7(4), pp. 171–187. doi:10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187.