Laruffa, Francesco. 2018. “Auf Dem Weg Zu Einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition Versus Capability-Ansatz”. Momentum Quarterly 7 (4): 171-87. https://doi.org/10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187.