Laruffa, F. (2018). Auf dem Weg zu einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition versus Capability-Ansatz. Momentum Quarterly, 7(4), 171-187. https://doi.org/10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187