1.
Laruffa F. Auf dem Weg zu einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition versus Capability-Ansatz. Momentum Quarterly. 2018;7(4):171-187. doi:10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187