(1)
Laruffa, F. Auf Dem Weg Zu Einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition Versus Capability-Ansatz. Momentum Quarterly 2018, 7 (4), 171-187. https://doi.org/10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187.