[1]
Laruffa, F. 2018. Auf dem Weg zu einer Post-Neoliberalen Sozialpolitik? Sozialinvestition versus Capability-Ansatz. Momentum Quarterly. 7, 4 (Dec. 2018), 171–187. DOI:https://doi.org/10.15203/momentumquarterly.vol7.no4.p171-187.